Η θερμομόνωση είναι πια αναγκαία για τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρει και ορίζεται από το πανευρωπαϊκό και εθνικό κατασκευαστικό πρότυπο το οποίο θα καθιστά υποχρεωτική της εφαρμογή της
.
Γιατί όμως να προχωρήσουμε σε εφαρμογή θερμομόνωσης στο κτίριο μας;
Αναφέρουμε παρακάτω ποια είναι τα οφέλη της θερμομόνωσης που θα σας οδηγήσουν στην απόφασή σας.
Μείωση του κόστους θέρμανσης
Η εφαρμογή θερμομόνωσης του κτιρίου αποτρέπει τις θερμικές απώλειες των δομικών στοιχείων προς το περιβάλλον οδηγώντας στη μείωση της χρήσης του συστήματος θέρμανσης που χρησιμοποιούμε, δηλαδή στη μικρότερη κατανάλωση καυσίμου και στη μείωση του κόστος θέρμανσης έως και 70%.
Θερμική άνεση στο χώρο
Τι σημαίνει θερμική άνεση; Θερμική άνεση σημαίνει ότι ο χώρος στον οποίο βιώνουμε παρέχει θερμικά άνετο περιβάλλον. Η θερμική άνεση που έχουμε στο χώρο μας εξαρτάται από τη θερμοκρασία του αέρα που βρίσκεται μέσα σε αυτόν καθώς και από τη θερμοκρασία των δομικών στοιχείων που τον περιβάλλουν. Ακόμα κι αν η θερμοκρασία του εσωτερικού αέρα είναι ικανοποιητική από το σύστημα θέρμανσης που χρησιμοποιούμε, όταν αυτός έρχεται σε επαφή με τις ψυχρές επιφάνειες των δομικών στοιχείων (τοιχία, οροφές, δάπεδα) δημιουργούνται ψυχρά ρεύματα τα οποία διαταράσσουν τη θερμική άνεση του χώρου.
Η θερμομόνωση επιτυγχάνει την αποφυγή αυτής της κατάστασης γιατί η θερμοκρασία των θερμομονωμένων δομικών στοιχείων διατηρούν θερμοκρασία παρόμοια του εσωτερικού αέρα. Επιπλέον, η δυνατότητα αυτή των δομικών στοιχείων να «αποθηκεύουν θερμότητα» να την αποδίδουν σε μεταγενέστερο χρόνο καθιστά δυνατή τη διατήρηση της θερμικής άνεσης ακόμα και όταν ο χώρος δε θερμαίνεται με το σύστημα θέρμανσης.
Αποφυγή δημιουργίας μούχλας στην εσωτερική επιφάνεια των δομικών στοιχείων και υγρασίας στο εσωτερικό τους
Πως δημιουργείται η μούχλα ή «μαυρίλες» στα τοιχία; Η μούχλα δημιουργείται από τους υδρατμούς που παράγονται από τους χρήστες του χώρου, πχ μαγείρεμα, ιδρώτας, αναπνοές, οι οποίοι υδρατμοί, όταν έρχονται σε επαφή με τα ψυχρά δομικά στοιχεία συμπυκνώνονται – υγροποιούνται με αποτέλεσμα τη δημιουργία μούχλας. Επίσης οι υδρατμοί αυτοί διαχύνονται στο εσωτερικό των δομικών στοιχείων και υγροποιούνται εκεί. Αυτό έχει σας αποτέλεσμα σημαντικές φθορές που μειώνουν το χρόνο ζωής του κτιρίου.
Η εξωτερική θερμομόνωση αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας και τη δημιουργία υγρασίας εσωτερικά του δομικού στοιχείου, αφού επιτυγχάνει τη διατήρηση υψηλής θερμοκρασίας στα δομικά στοιχεία παρόμοια με τη θερμοκρασία του εσωτερικού αέρα και αποτρέπει τη συμπύκνωση των υδρατμών.
Μικρότερο σύστημα θέρμανσης
Αν σχεδιάζετε την εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης, προτείνεται η θερμομόνωση του χώρου σας να προηγηθεί γιατί βοηθά στη επιλογή ενός μικρότερου και οικονομικότερου συστήματος θέρμανσης αφού αποτρέπει τις θερμικές απώλειες του κτιρίου τις οποίες καλείται το σύστημα θέρμανσης να καλύψει.
Πυροπροστασία και ηχοπροστασία
Με την επιλογή θερμομόνωσης με ινώδη υλικά όπως πετροβάμβακα επιτυγχάνεται πυροπροστασία και ηχοπροστασία του κτιρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πυροπροστασία ενός κτιρίου θα είναι υποχρεωτική στα επόμενα χρόνια για την αποφυγή εκτεταμένων πυρκαγιών και του κόστους που αυτές εγκυμονούν.
Προστασία του περιβάλλοντος
Ένα από τα πιο σημαντικά οφέλη της θερμομόνωσης είναι ότι η εξοικονόμηση κόστους, που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα προσωπικά οικονομικά μας οφέλη, σημαίνει και εξοικονόμηση των διαθέσιμων μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων η οποία συμβάλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των παραγόμενων καυσαερίων που μπορεί να φτάσει έως και 45% σε κτίριο που έχει εφαρμοστεί θερμομόνωση.
Για την σωστή επιλογή των υλικών θερμομόνωσης θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις ανάγκες του κτιρίου σας, τις οικονομικές σας δυνατότητες και να βρούμε μαζί ποια είναι η καταλληλότερη λύση για εσάς.

Για την σωστή επιλογή του συνεργείου εφαρμογής τα κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι :
• Πολυετή εμπειρία στην εφαρμογή μονωτικών υλικών.
• Συνεχής ενημέρωση για νέα προϊόντα και των τεχνικών χαρακτηριστικών του.
• Πιστοποιήσεις εφαρμογής από Ευρωπαϊκούς φορείς.
• Νόμιμη πολυετής ύπαρξη στο χώρων των μονώσεων που αποδεικνύει την εγκυρότητα των υπηρεσιών που παρέχει.

Αναλύοντας τα ανωτέρω κριτήρια θα μπορέσουμε να καταλήξουμε στην καταλληλότερη λύση η οποία θα πληροί όλες τις ανάγκες σας και όχι μόνο στη φθηνότερη λύση η οποία μελλοντικά μπορεί να αποδειχθεί ότι ήταν η ακριβότερη.
.


Συστήματα θερμοπρόσοψης


Συστήματα θερμομόνωσης δώματος