Ορισμός εξωτερικής θερμομόνωσης κτιριακού περιβλήματος – θερμοπρόσοψη.
Η θερμοπρόσοψη ορίζεται ως Σύνθετο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ) που αποτελεί τη μετάφραση του External Thermal Insulation Composite System (ETICS) που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να περιγράψει την εξωτερική θερμομόνωση του κτιριακού περιβλήματος με τη χρήση θερμομονωτικών πλακών και επιχρισμάτων λεπτής στρώσης.
Ενδεικτικό Σύνθετο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ)
• Υφιστάμενο υπόστρωμα (τοιχίο)
• Θερμομονωτική πλάκα (διογκωμένης EPS ή εξηλασμένης πολυστερίνης XPS ή πετροβάμβακα SW)
• Βύσματα στερέωσης
• Στεγανοποίηση βάσης
• Κόλλα πρόσφυσης – κονίαμα επικόλλησης
• Οδηγός εκκίνησης
• Βασική στρώση με οπλισμό
• Αστάρι εμποτισμού
• Τελική στρώση με επίχρισμα λεπτής στρώσης.

Είναι αναγκαίο το ΣΣΕΘ να ικανοποιεί κατ’ ελάχιστο τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) για την κλιματική ζώνη και το είδος του κτιρίου που αφορά η εφαρμογή.
Ενδεικτική ανάλυση εργασιών Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ)
Παρακάτω παραθέτουμε ανάλυση των εργασιών που εξασφαλίζουν τόσο την πλήρη θερμική θωράκιση του κτιρίου όσο και την λειτουργικότητα της όλης κατασκευής σε βάθος χρόνου.
Προετοιμασία υποστρώματος
• Έλεγχος του υποστρώματος ως προς την επιπεδότητα του. Στην περίπτωση που το υπόστρωμα παρουσιάζει, σε κάποια σημεία, ανωμαλίες μεγαλύτερες του 0,5cm σε βήμα μήκους των 20cm, για την αποκατάσταση της επιπεδότητας αυτών των σημείων, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής θα χρησιμοποιηθεί θερμομονωτικό υλικό μεγαλύτερου πάχους. Ανωμαλίες μικρότερες των ανωτέρω αποκαθίστανται με τη χρήση της κόλλας πρόσφυσης ή ειδικά επισκευαστικά υλικά.
• Βούρτσισμα, τρίψιμο και ξύσιμο της επιφάνειας, όπου απαιτείται, για απαλλαγή από σκόνη και υλικά που μπορεί να εμποδίσουν την πρόσφυση.
• Οι επιφάνειες που δεν πρόκειται να επικαλυφθούν όπως γυαλί, ξύλο, αλουμίνιο, ποδιές παραθύρων, καλύπτονται με κατάλληλα καλύμματα.
• Όλες οι οριζόντιες επιφάνειες, όπως καταλήξεις στεγών, στέψεις τοίχων, γείσα κλπ επικαλύπτονται με κατάλληλα καλύμματα για την αποφυγή τυχόν διείσδυσης υγρασίας πίσω από το Σύνθετο Σύστημα Εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ) κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών.
• Στην περιοχή της βάσης, διαμόρφωση περιμετρικής ζώνης στεγανοποίησης πριν την τοποθέτηση της θερμομόνωσης, σε ύψος τουλάχιστον 30cm πάνω από τη γραμμή του εδάφους, με επαλειφόμενα στεγανοποιητικά.
Έναρξη εργασιών
- Οι συνδέσεις με κουφώματα, μπαλκόνια, περβάζια οροφές και με όλα τα δομικά μέρη που διαπερνούν το ΣΣΕΘ όπως κιγκλιδώματα, υδρορροές, φωτιστικά κ.α. εκτελούνται με κατάλληλα προφίλ σύνδεσης παραθύρων και πορτών.
- Βρύσες και αγωγοί προεκτείνονται με χρήση πρόσθετου τμήματος, υδραυλικά δίκτυα και υδρορροές προεκτείνονται και στερεώνονται με στηρίγματα αγωγών. - Ευθυγράμμιση των επιφανειών οριζόντια με ράμμα και κάθετα με νήμα στάθμης.
- Διάστρωση του κονιάματος επικόλλησης πάνω στη θερμομονωτική πλάκα με τη μέθοδο της περιφερειακής λωρίδας – σημείου προκειμένου να μην επιτρέπεται η κυκλοφορία αέρα μεταξύ θερμομονωτικής πλάκας και υποστρώματος και να συγκρατείται η θερμομονωτική πλάκα ομοιόμορφα στο υπόστρωμα. Στην περιφέρεια της πλάκας διαστρώνεται μία συνεχής λωρίδα πλάτους περίπου 5cm και στο μέσο διαστρώνονται τρία σημεία διαμέτρου περίπου 15cm, έτσι ώστε η ποσότητα της διαστρωμένης κόλλας να καλύπτει τουλάχιστον 40% επιφάνεια επαφής.
- Τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών από κάτω προς τα πάνω κολλητά η μία με την άλλη και με μετατοπισμένους αρμούς. Τυχόν διάκενα μεταξύ των πλακών πληρώνονται με το ίδιο μονωτικό υλικό ή σε κενά <4mm με μη διογκούμενο αφρό πλήρωσης.
- Στα ανοίγματα των τοίχων (πόρτες, παράθυρα), οι αρμοί των θερμομονωτικών πλακών δεν θα αποτελούν συνέχεια των ακμών των λαμπάδων.
- Τοποθέτηση βυσμάτων με διάμετρο κεφαλής τουλάχιστον >60mm (4-5βύσματα/m2 στην κυρίως επιφάνεια και επιπλέον 1-2 βύσματα/m2 στις ζώνες αυξημένων απαιτήσεων) μετά την επαρκή στερεοποίηση της κόλλας και σε σημεία που πίσω από το θερμομονωτικό υλικό υπάρχει κόλλα.
- Τοποθέτηση πρόσθετου οπλισμού διαστάσεων 20Χ30cm έως 50Χ50cm στις κορυφές των γωνιών των ανοιγμάτων παραθύρων και θυρών με κλίση 45ο.
- Διάστρωση βασικής στρώσης στην επιφάνεια των ακμών των εξωτερικών γωνιών που πρόκειται να τοποθετηθούν τα γωνιόκρανα προστασίας. Με τον ίδιο τρόπο τοποθετούνται οι νεροσταλάκτες σε όλες τις οριζόντιες ακμές της όψης που είναι εκτεθειμένες στη βροχή όπως πχ τα κάτω τελειώματα των μπαλκονιών και περβαζιών, το άνω τμήμα κουφωμάτων που δεν προστατεύονται από εξώστη κλπ.
- Αφού στεγνώσει επαρκώς η βασική στρώση που χρησιμοποιήθηκε για την τοποθέτηση των προφίλ και των ειδικών τεμαχίων, ακολουθεί η επίστρωση της βασικής στρώσης και του οπλισμού σε όλη την επιφάνεια με χρήση οδοντωτής σπάτουλας. Ο οπλισμός βάρους 160gr/m2 ενσωματώνεται στη βασική στρώση αμέσως μετά τη διάστρωση της και όσο ακόμα αυτή είναι νωπή με επίπεδη μεταλλική σπάτουλα και καλύπτεται από τουλάχιστον 1mm βασικής στρώσης στην κυρίως επιφάνεια και από τουλάχιστον 0,5mm βασικής στρώσης στα σημεία των επικαλύψεων μεταξύ τους. Η τοποθέτηση του γίνεται από πάνω προς τα κάτω σε κάθετες ή οριζόντιες διαδρομές, με επικάλυψη των αρμών του σε πλάτος τουλάχιστον 10cm.
- Αστάρωμα της επιφάνειας, όταν απαιτείται, με αστάρι συμβατό με το τελικό επίχρισμα. - Μετά από επαρκή χρόνο στεγνώματος της βασικής στρώσης και του ασταριού, και εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος σε ελάχιστο πάχος 1,5mm-2mm.
Παρατηρήσεις
• Θερμοκρασία εφαρμογής κόλλας και βασικού και τελικού επιχρίσματος : 5 έως 35οC.
• Η κόλληση των θερμομονωτικών φύλλων δεν πρέπει να γίνεται σε πολύ υγρό υπόστρωμα ή σε περίοδο παγετού.
• Η βασική στρώση επιχρίσματος δεν πρέπει να τοποθετείται στη διάρκεια βροχής, σε περίοδο παγετού και σε υποστρώματα που είναι εκτεθειμένα σε έντονο ηλιασμό το καλοκαίρι ή σε δυνατό αέρα.
• Με το πέρας των εργασιών, η επιπεδότητα της επιφάνειας δεν πρέπει να παρουσιάζει αποκλίσεις μεγαλύτερες των 7mm στον πήχη των 2m.