Στεγανοποίηση οριζόντιας ή κάθετης επιφάνειας με την εφαρμογή ελαστομερών υλικών επάλειψης
Ενδεικτικά υλικά

• Ακρυλικά υλικά.
• Πολυουρεθανικά υλικά.
• Υβριδικά υλικά.
• Σιλικονούχα υλικά.
• Υλικά πολουρίας.

• Υλικά ενός συστατικού υδατοδιαλυτά.
• Υλικά δύο συστατικών.

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά.
• Ελαστικές ιδιότητες.
• Καλή πρόσφυση.
• Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες.

Ανάλυση εργασιών

• Καλός καθαρισμός της επιφάνειας έτσι ώστε να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια, λίπη, και σαθρά αντικείμενα.
• Αστάρωμα της επιφάνειας με το ανάλογο αστάρι το οποίο μπορεί να είναι συγκολλητική ρητίνη ή αστάρι από το ίδιο υλικό που θα εφαρμόσουμε αραιωμένο με την απαραίτητη ποσότητα νερού ή διαλύτη, ανάλογα του υλικού που θα εφαρμόσουμε.
• Εφαρμογή του υλικού σε τουλάχιστον δύο στρώσεις με διαφορετική ή κάθετη κατεύθυνση μεταξύ τους. Η εφαρμογή γίνεται με ρολό ή βούρτσα.

*** Η ακριβής ανάλυση εργασιών διαφοροποιείται ανάλογα με τις υποδείξεις και τα τεχνικά φυλλάδια της παραγωγικής εταιρίας του υλικού καθώς επίσης και την υπάρχουσα κατάσταση του υποστρώματος.