Στεγανοποίηση οριζόντιας επιφάνειας με την εφαρμογή ασφαλτικής μεμβράνης

Παρακάτω παραθέτουμε ανάλυση των εργασιών που εξασφαλίζουν τόσο την υγρομόνωση των επιφανειών όσο και την λειτουργικότητα τους σε βάθος χρόνου.

Υλικό

Ασφαλτική μεμβράνη στεγανοποίησης.
Οι ασφαλτικές μεμβράνες που θα χρησιμοποιηθούν έχουν τα εξής χαρακτηριστικά :
• είναι κατασκευασμένα από ειδικά μορφοποιημένο μίγμα ασφάλτου και πολυμερών από Atactic Poly-Propylene (APP) ή Styrene Butadiene Styrene (SBS) • είναι ενισχυμένα με οπλισμό από πολυεστερικό ύφασμα ή υαλοπίλημα
• έχουν βάρος από 4 έως 6kg/m2
• επικολλούνται θερμαινόμενα με φλόγιστρο χωρίς τη βοήθεια θερμής οξειδωμένης ασφάλτου (ασφαλτόκολλας).
• Έχουν επικάλυψη ορυκτής ψηφίδας (γκρίζας ή λευκής ή κεραμιδί) ή φύλλο αλουμινίου.

Ανάλυση εργασιών

Για τη υγρομόνωση των δωμάτων που θα εξασφαλίσει πλήρη στεγανότητα, αντοχή στις καιρικές συνθήκες, διάρκεια στο χρόνο, ελαστικότητα και καλή πρόσφυση θα ακολουθηθούν οι κάτωθι εργασίες:
1. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας από σαθρά υλικά, λάδια, σκόνες κλπ.
2. Πιθανές επιδιορθώσεις σαθροποιημένων επιφανειών, όπου απαιτείται.
3. Εφαρμογή των ασφαλτικών μεμβρανών που θερμαίνονται με φλόγιστρο και επικολλούνται στο υπόστρωμα, αρχίζοντας από τα χαμηλότερα σημεία, ώστε να μην υπάρχουν αρμοί κόντρα στο απορρέον νερό. Το φίλμ, που καλύπτει την ασφαλτική μεμβράνη εσωτερικά, λειώνει αμέσως σε επαφή με τη φλόγα και διευκολύνει την κόλληση της στο υπόστρωμα.
4. Τα γειτονικά φύλλα της ασφαλτικής μεμβράνης αλληλοεπικαλύπτονται σε πλάτος περίπου 10 cm.
5. Η στεγάνωση επεκτείνεται και στις κάθετες επιφάνειες (περιμετρικό στηθαίο, απόληξη κλιμακοστασίου κλπ.) σε ύψος περίπου 20 cm, ώστε να διαμορφώνεται στεγανολεκάνη.
6. Στεγάνωση με ειδική ασφαλτική μαστίχη στα σημεία που διακόπτεται η στεγάνωση (σωλήνες, υδροροές, μεταλλικές βάσεις κλπ.).

Εγγύηση

Η εταιρία μας εγγυάται για την καλή ποιότητα των υλικών και εκτέλεση των εργασιών για τη στεγάνωση των δωμάτων με ασφαλτική μεμβράνη, για έως και 15 έτη, αρχής γενομένης την ημερομηνία αποπεράτωσης των εργασιών και παραλαβής του έργου.

Για οποιαδήποτε επισκευή χρειαστεί, που οφείλεται σε κακοτεχνία ή κακή ποιότητα του υλικού που χρησιμοποιήθηκε για τη υγρομόνωση της επιφάνειας, γίνεται άνευ χρέωσης.
Σε περίπτωση ζημίας του υλικού από άλλη υπαιτιότητα και όχι λόγω κακής εφαρμογής ή υλικού τότε η επισκευή αναλαμβάνεται με την ανάλογη χρέωση.