Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων

Αναλυτικότερα οι κυριότεροι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρία μας, στον τομέα των εφαρμογών αλλά και εμπορία υλικών είναι :

• Υγρομόνωση δωμάτων-ταρατσών, υπόγειων χώρων, δεξαμενών πάσης φύσεως, πισινών, βιολογικών καθαρισμών, λουκιών, ταρατσόκηπων
• Θερμομόνωση δωμάτων-ταρατσών, προσόψεων – κέλυφος, εσωτερικών χώρων
• Όλες τις κατασκευές μέσω προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ΄ οίκον»
• Θέρμανση – ψύξη
• Ηλιακοί θερμοσίφωνες
• Κουφώματα
• Δάπεδα οικιακής χρήσης παντός τύπου, Βιομηχανικά, εποξειδικά, αθλητικά δάπεδα, Laminate
• Κατασκευές εξοικονόμησης ενέργειας
• Ολική ανακαίνιση κτιρίων από τη μελέτη ως την κατασκευή