Τα συστήματα θερμομόνωσης αποτελούν τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο μόνωσης των κτιρίων για την ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών τους το χειμώνα, την υπερθέρμανση τους το καλοκαίρι πετυχαίνοντας εξοικονόμηση ενέργειας έως και 70%.

Η εταιρία ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ, μελετώντας τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες του κτιρίου, τη γεωγραφική του θέση, το υπάρχον σύστημα θερμομόνωσης , τις ανάγκες που θα εξυπηρετεί και γνωρίζοντας τις απαιτήσεις των κανονισμών και των νομοθετικών διατάξεων, αξιολογεί και υποδεικνύει, για την εκάστοτε περίπτωση, την κατασκευαστική λύση που πρέπει να εφαρμοσθεί.

Ενδεικτικά συστήματα θερμομόνωσης:
• Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης
• Εσωτερική θερμομόνωση.
• Θερμομόνωση στον πυρήνα της τοιχοποιίας (νεόδμητα κτίρια).
• Θερμομόνωση δώματος (συμβατικό ή ανεστραμμένο)
• Θερμομόνωση πιλοτής
• Θερμομόνωση κεκλιμένων στεγών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για αυτοψία στο χώρο σας για να προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση.