Η εταιρία μας ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ εξειδικεύεται στις υγρομονώσεις από το 1990.

Διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες γνώσεις για να δώσουμε την πιο κατάλληλη λύση στο πρόβλημα της διαρροής υδάτων που ταλαιπωρεί πολλά νοικοκυριά. Παράλληλα, είμαστε οι πλέον κατάλληλοι για να προτείνουμε προληπτικές λύσεις για νέες κατασκευές έτσι ώστε το κτίριο να μην αντιμετωπίσει τον «πονοκέφαλο» της διαρροής.

Ενδεικτικές προτεινόμενες λύσεις :

Υγρομόνωση σε δώματα:
 Ασφαλτικές Μεμβράνες
 Ακρυλικά / πολυουρεθανικά / υβριδικά υλικά επάλειψης.
 Υλικά πολυουρίας

Υγρομόνωση σε υπόγεια – δεξαμενές - πισίνες :

 Ασφαλτικές Μεμβράνες
 Τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά ενός ή δύο συστατικών.
 Ασφαλτικά βερνίκια.

Επικοινωνήστε μαζί μας για αυτοψία στο χώρο σας για να προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση.