Για το επιθυμητό αποτέλεσμα στην επίλυση του προβλήματος της υγρομόνωσης θα πρέπει να προχωρήσετε

I. Στη σωστή επιλογή του υλικού και


II. Στη σωστή επιλογή του συνεργείου εφαρμογής

I. Για τη σωστή επιλογή υλικού υγρομόνωσης θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις ανάγκες του κτιρίου σας, τις οικονομικές σας δυνατότητες και να βρούμε μαζί ποια είναι η καταλληλότερη λύση για εσάς.

Κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη:
• Διάρκεια ζωής που επιθυμούμε για την υγρομόνωση.
Παράδειγμα: άλλη λύση υγρομόνωσης θα επιλέξουμε αν σχεδιάζουμε να χτίσουμε επιπλέον όροφο στο κτίριο μας στα αμέσως επόμενα χρόνια και άλλη λύση αν στο κτίριο αυτό θα συνεχίσουμε να κατοικούμε για πολλά χρόνια.
• Την κυρίως χρήση της επιφάνειας.
• Παράδειγμα: άλλη λύση υγρομόνωσης θα επιλέξουμε αν ο χώρος δεν χρησιμοποιείται συχνά και άλλη λύση αν ο χώρος αυτός δέχεται μηχανικές καταπονήσει από συνεχή χρήση και βατότητα του.
• Η ποιότητα του υλικού και τεχνικά χαρακτηριστικά του.
• Η εγγύηση που παρέχεται από την εταιρία παραγωγής και από την εταιρία εφαρμογής.

II. Για τη σωστή επιλογή του συνεργείου εφαρμογής

Κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη:
• Πολυετή εμπειρία στην εφαρμογή υγρομονωτικών υλικών.
• Συνεχής ενημέρωση για νέα προϊόντα και των τεχνικών χαρακτηριστικών του.
• Πιστοποιήσεις εφαρμογής από Ευρωπαϊκούς φορείς.
• Νόμιμη πολυετής ύπαρξη στο χώρων των μονώσεων που αποδεικνύει την εγκυρότητα της εγγύησης που παρέχει.

Αναλύοντας τα ανωτέρω κριτήρια θα μπορέσουμε να καταλήξουμε στην καταλληλότερη λύση η οποία θα πληροί όλες τις ανάγκες μας και όχι μόνο στην φθηνότερη λύση η οποία μελλοντικά μπορεί να αποδειχθεί ότι ήταν η ακριβότερη
.

Υγρομόνωση Δώματος με ασφαλτικές μεμβράνες


Υγρομόνωση Δώματος με υλικά επάλειψης